Stappenplan

Stap voor stap naar (meer) vaste groente- en fruitdagen.
Elke school is anders. Kies de aanpak die bij jouw school past.

Stap 1. Voorbereiding

De drie eerste stappen: inventariseer de mogelijkheden, kies de gewenste aanpak en creëer draagvlak.

1.1 Vaste groente- en fruitdagen

Bespreek met het team en de MR;

 • Is er draagvlak voor vaste groente- en fruitdagen?
 • Hoeveel vaste groente- en fruitdagen per week?
 • Gaat de school ook deelnemen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma iScholen die deelnemen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma ontvangen gedurende 20 weken, voor 3 x per week gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Kijk voor meer informatie op www.euschoolfruit.nl?
 • Is deze aanpak onderdeel van het Vignet Gezonde School iWilt u naast het stimuleren van groente en fruit in de ochtendpauze ook met andere eetmomenten aan de slag? Kijk dan op Gezonde School – themacertificaat voeding. ?

Gebruik indien nodig de argumentenkaart om het schoolteam te informeren.

Handige documenten

1.2 Kies de gewenste aanpak

Optie 1: Ouders geven groente en fruit mee vanuit thuis.

 • Ouders behouden hun verantwoordelijkheid.
 • De groente en het fruit kunnen thuis gesneden worden.
 • Ouders bepalen wat zij meegeven.
 • Ouders betalen de directe kosten.

Goedkoop groente en fruit kopen? Kijk dan op de argumentenkaart.

Optie 2: Een schoolfruitabonnement bij een leverancier

 • De school sluit een abonnement af bij een leverancier voor de hele school.
 • De school kiest zelf de mate van variatie en het aantal dagen.
 • Kosten worden betaald bijvoorbeeld vanuit een extra ouderbijdrage, de opbrengsten van een sponsorloop of uit de financiering van een lokale overheid.
 • Ouders hoeven geen tienuurtje mee te geven. Hierdoor ontlast u de ouders.

Bekijk hier het aanbod van leveranciers per regio.

Tip: Indien gewenst, kan een gezonde school adviseur meedenken over de mogelijkheden. Lees hier verder.

Handige documenten

1.3 Creëer voldoende draagvlak

Voldoende draagvlak bij het schoolteam en de MR is een voorwaarde voor het maken van afspraken over vaste groente- en fruitdagen. Neem de ouders mee in het proces. Dit kun je doen door:

 • Ouders tijdig over de nieuwe plannen te informeren. Zo raken ouders betrokken bij de nieuwe afspraken en weten zij wat de voordelen zijn voor hun kind.
 • Voldoende tijd te nemen voor de voorbereiding en de overgangsperiode.
 • Voor één centraal aanspreekpunt binnen de school te zorgen. Iedereen krijgt hetzelfde antwoord en collega’s hoeven niet met ouders in gesprek over dit onderwerp. Bespreek van te voren hoe je omgaat met mensen en situaties waarin niet aan het beleid gehouden wordt. Hier lees je meer over op pagina 2.3.
 • In gesprek te gaan met ouders die weerstand tonen.

Maak gebruik van de argumentenkaarten om draagvlak te creëren bij ouders en bij collega’s.

Handige documenten

“Er waren 3 weken met enige weerstand,
daarna was het de gewoonte”